homepage
kinesitherapie
manuele therapie
behandelbare klachten
therapeut
contact
links
fitrun
Kinesitherapie
Het woord kinesitherapie kan ingedeeld worden in ‘kinesis’ en ‘therapeia’. Het woord kinesis staat voor beweging en therapeia betekent verzorging, behandeling van het lichaam.

Binnen de kinesitherapie is het de doelstelling om aan de hand van beweging, het lichaam te behandelen om tot genezing of verbetering van de functionaliteit te komen. De behandeling kan passief of actief zijn.

Bij een actieve behandeling voert de patiënt een gecontroleerde beweging uit.

Bij een passieve behandeling brengt de therapeut het lichaam van de patiënt in beweging.

Elke therapie is individueel aangepast aan de persoonlijke noden van de patiënt en kan aangevuld worden met een thuisoefenprogramma.