homepage
kinesitherapie
manuele therapie
behandelbare klachten
therapeut
contact
links
fitrun
manuele therapie
Sinds 1 juni 2010 is manuele therapie officieel erkend als bijzondere bekwaamheid (specialisatie) in de kinesitherapie. 
Dit betekent dat een kinesitherapeut zich enkel manueel therapeut mag noemen indien hij over een diploma bezit van een officieel erkende opleiding manuele therapie.

Muskulo-skeletale therapie of manuele therapie richt zich op behandeling van klachten van het menselijk bewegingsapparaat.

Structuren van het muskulo-sketale stelsel zoals spieren, pezen, gewrichten, bot en zenuwen worden door de therapeut ‘met de hand’ (manueel) behandeld.


Anamnese-Onderzoek

Elke revalidatie wordt voorafgegaan door een uitgebreide anamnese en een klinisch onderzoek.
Tijdens de anamnese of het vraaggesprek probeert de therapeut een beeld te vormen van de klachten van de patiënt, dit zowel op fysiek als psychosociaal vlak.
Hierbij worden enkele gerichte vragen gesteld; onder andere omtrent het ontstaan en de evolutie, de intensiteit van de klachten, de mogelijke beperkingen in het dagelijks leven,...

De anamnese wordt aangevuld door een manueel kinesitherapeutisch onderzoek. Hierbij worden zowel actieve als passieve bewegingen getest om te achterhalen of het lichaamsdeel normaal functioneert, pijnvrij kan bewegen en een normale motorische controle heeft. 

De resultaten van dit onderzoek zullen bepalen welke specifieke testen (gewrichts-, spier- of coördinatietesten, neurologische testen, e.a.) verder uitgevoerd moeten worden. Op deze manier zal de therapeut een beeld krijgen van de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van de symptomen.

Indien nodig kan, in overleg met de behandelende arts, aanvullend onderzoek (RX-onderzoek, MRI-, CT-scan,...) uitgevoerd worden.
Aan de hand van de anamnese en het therapeutisch onderzoek zal er een manueel-therapeutische diagnose opgesteld worden. Dit zal de basis vormen voor de behandeling.


Behandeling

De behandeling bestaat enkel uit manuele technieken, mogelijks aangevuld met oefeningen. Het uitgangspunt van elke behandeling is om zo pijnvrij mogelijk te werken.

Pijn lokt reflexmatig spierspanning uit waardoor de spanning rond de pijnzone toeneemt. Bij enkele specifieke behandelingen is het mogelijk dat er een minimaal aan pijn veroorzaakt wordt.
Aarzel niet om hierover vragen te stellen.

Technieken die gebruikt worden bij beperkingen in het gewricht zijn mobilisaties en manipulaties. Deze specifieke technieken hebben tot doel om het gewricht correcter te laten functioneren.  Hierbij is het mogelijk dat er een klik (krak) waargenomen wordt ter hoogte van het gewricht. Dit geluid wordt veroorzaakt door een drukverandering in het gewricht.

Spier- en peesklachten worden behandeld aan de hand van dwarse rektechnieken, rektechnieken die de spier op lengte brengen, triggerpuntbehandeling, mogelijks aangevuld met specifieke krachtoefeningen.

Indien de klachten veroorzaakt worden door prikkeling van een zenuw, kan er gekozen worden voor mobilisaties van het neurogeen weefsel, dit zowel actief als passief.

Deze technieken worden afgewisseld met rustige technieken ter relaxatie van het lichaamsdeel dat behandeld wordt.
Mogelijke technieken zijn: drainage, oscillatie, dwarse rek, tracties, harmonische technieken,…

Indien de klachten mede veroorzaakt worden door een slechte bewegingscontrole of houding, zal er naast de manuele behandeling tijd vrijgemaakt worden om een correcte houding en bewegingscontrole aan te leren.